Årsmöte 20e feb

Den 20e februri kl 18-21 är det dags för föreningens årsstämma.

 

Nedan kan du läsa den kallelse och dagordning som gick ut till föreningens medlemmar den 23e januari:

 

Välkommen på Årsmöte!

Onsdagen den 20 februari  kl. 18.00-21.00 är du som medlem i Konstkollektivet välkommen på föreningens årsstämma 2019

Du som medlem har rösträtt på mötet och är en viktig del i hur föreningen tar form 2019.

Vi håller hus i våra lokaler på Pixbovägen 5 i Mölndal. Vi bjuder på fika!

Under kvällen kommer styrelsen informera om allt spännande som är på gång 2019!

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner att behandlas av årsmötet. Har du något önskemål till Konstkollektivet? Skicka en motion till oss senast den 1/2.

Du som medlem har även rätt att ta del av föreningens verksamhet- och revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens betänkande en vecka innan årsmötet. Är du intresserad av detta eller vill skicka en motion? Maila då till info@konstkollketivet.se.

Vill du vara med och bestämma i Mölndals bästa förening?

Just nu söker vi ledamöter och suppleanter till styrelsen samt valberedning till nästa år! Uppdraget innebär att du är med och formar föreningens riktning och gör så att fler fantastiska projekt kan ta plats hos oss!

Styrelsen träffas första måndagen varje månad kl 17.30-20 och brukar ha någon kul kick off helg och liknande ett par ggr/ år. Uppdraget är ideellt men… man får gratis tillgång till våra lokaler! Vill du vara med i styrelsen eller har frågor om uppdraget? kontakta då vår valberedning Martin Alexandersson: post@martinalexandersson.se

OBS! Tänkte du komma förbi? Anmäl dig gärna genom att skicka ett mail till info@konstkollektivet.se så vet vi på ett ungefär hur mycket fika vi ska köpa 🙂  

Varmt välkomna!  // Konstkollektivets styrelse

Dagordning Årsmöte 2019

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd och mötets beslutförhet.
 3. Val av en eller två protokolljusterare.
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsbokslut och verksamhetsberättelse.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsår.
 11. Val av:
 1. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
 2. Två styrelseledamöter för en tid av två år.
 3. Resterande ledamöter för en tid av ett år.
 4. Val av två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
 5. Revisor för en tid av ett år.
 6. En eller två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Vid två ledamöter väljs en av dessa till sammankallande.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.

PS: Du missar väl inte vår medlemsfest den 15e mars?? Event kommer inom kort!

 

 

Dela med kompisar