Föreställning:Det är ett fritt land!

Teatergruppen Habanero ger föreställningen Det är ett fritt land! på Konstkollektivet den 24e och den 25e augusti kl 19. Välkomna! 

Plötsligt har allt förändrats. Hela skolan viskar bakom Majas rygg. De som brukade vara hennes vänner finns inte längre där. Vad är det som har hänt?
Kan det ha med bilden som togs på festen att göra?
I skolan arbetar klassen med ett arbete om yttrandefrihet men hur ser det ut i deras verklighet utanför skolan? Får man uttrycka sig hur man vill och vad får det för konsekvenser för dem som utsätts.

Det är ett fritt land! är en pjäs som handlar om hur det är att bli utsatt för nättrakasserier och kommer att ta upp både ungdomars och vuxnas beteende på nätet.
Föreställningen ställer frågan om källors tillförlitlighet och om vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Dela med kompisar