KONTINUUM

“Jaget” respektive “omvärlden”. Detta är kanske den mest grundläggande bland våra indelningar, gränsdragningar och definitioner. Vi vandrar omkring som hudinkapslade egon, i upplevelsen att vi är avskärmade och isolerade från omvärlden. Kan vi ändra på detta – kan gränserna mellan jaget och omvärlden upplösas? Kan vi sluta vara “jag”? Och vad kan det få för konsekvenser?

 

KONTINUUM är ett tvärkonstnärligt performanceverk av KONTINUUM Kollaboration. Visades under Göteborgs Kulturkalas, 13 – 15 augusti 2015 på Galleri Thomassen i Göteborg.

 

Dela med kompisar