Samtal om tvärkonstnärligt skapande med Cecilia Milocco

Samtal och processvisning från Vålmens tvärkonstnärliga residens, med tema Frosseri.

Processvisning
(installation av påbörjat gemensamt arbete i Blackboxen)
Öppet: kl. 18:00 – 21:00
Samtal med residensets konstnärer och Cecilia Milocco (skådespelare och koreograf)
kl. 19:00 – 20:00

Medverkande konstnärer:
Liv Hansen
John Månsson
Gabriel Nils Edvinsson

Samtalet modereras av Vålmen.

Kaféet är öppet 18:00 – 21:00 och serverar lättare mat och fika.

Vålmen är en tvärkonstnärlig aktör i Västra Götalands kulturliv som arrangerar konstutställningar kombinerade med konserter, där konst och musik kurateras utifrån ett och samma tema. Just nu arbetar Vålmen med ett tema som kretsar kring de sju dödssynderna. Den andra och aktuella upplagan behandlar temat Frosseri. Inför varje utställning organiseras också ett tematiskt artist-in-residence med inbjudna konstnärer.

I alla tider har människan försökt kontrollera varandra för att skapa ordning och samhällsstruktur. Idén om gott och ont har alltid ställts mot varandra och har påverkat, då som idag, vår syn på normer, lagar, skuld och balans. Under medeltiden formulerades de sju dödssynderna vilka har fungerat som grund för etiska betraktelser. Arvet efter dessa synder finns kvar än idag men har anpassats efter den värld vi lever i.

Det finns många moderna tolkningar av hur synderna yttrar sig i dagens samhälle. I kontrast till varje synd står en dygd som har varit det eftersträvansvärda. Synen på synden är dock komplex och framstår ofta som lockande. Inom konsten är temat välrepresenterat och myten om den lidande konstnärssjälen som lever i synd men skapar “stor” konst är fortfarande ett ideal.

Kommande utställning/konsert på temat Frosseri kommer att äga rum under påsk senare i vår.

https://www.instagram.com/klubbvalmen/

Med stöd av Mölndal stad
Foto: Ola Kjellbye

 

Dela med kompisar