Francis Löfvenholm

Francis Löfvenholm är fotograf, baserad i Göteborg. I samarbete med Konstkollektivet har han skapat en gedigen foto- och filmbank för föreningen att använda i sin marknadsföring och till webben. Majoriteten av de fotografier och videos som syns på hemsidan är tagna av Francis. Vi är mycket tacksamma över samarbetet och glada för att kunna visualisera […]

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Konstkollektivet driver med stöd från Västra Götalandsregionen projektet ‘’Koncept Konstkollektiv – Bryggan mellan’’. Projektet syftar till att genom konceptutveckling, lotsning och workshops föra samman professionella och semiprofessionella aktörer och bidra till att oetablerade konstnärer hittar en plats inom kulturens etablerade plattformar.

Med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal handlar om att tillsammans genomföra kulturbärande folkbildningsverksamhet med inriktning på social, ekologisk och ekonomisk hållbar profil i form av studiecirklar, kulturarrangemang och workshops.

Med stöd från Mölndal Stad

Konstkollektivet har sedan 2019 ingått i ett IOP – Idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Mölndals stads kultur- och fritidsförvaltning. Parternas verksamheter kompletterar varandra genom att arbeta mot samma mål men med olika perspektiv – det gräsrotsdrivna och det offentliga.