molndal-logo

Med stöd från Mölndal Stad

Konstkollektivet har sedan 2019 ingått i ett IOP – Idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Mölndals stads kultur- och fritidsförvaltning. Parternas verksamheter kompletterar varandra genom att arbeta mot samma mål men med olika perspektiv – det gräsrotsdrivna och det offentliga.Tack till våra partners!