vgr

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Konstkollektivet driver med stöd från Västra Götalandsregionen projektet ‘’Koncept Konstkollektiv – Bryggan mellan’’. Projektet syftar till att genom konceptutveckling, lotsning och workshops föra samman professionella och semiprofessionella aktörer och bidra till att oetablerade konstnärer hittar en plats inom kulturens etablerade plattformar.

Tack till våra partners!