Bild på Julia Gardelius Odenslätt

Julia Gardelius Odenslätt

Bostadsort:

Göteborg

Ålder:

25

Roll:

Praktikant

Min ingång/bakgrund i kulturlivet

Mer kommer sen!

Mina arbetsuppgifter

Event, kommunikation

Här är mina kollegor