Aktör i Kulturbank

  • Här fyller du i information om dig som vi publicerar på vår webb.
  • Läs noga igenom användarvillkoren nedan. 
  • Du är själv ansvarig att meddela oss om du inte längre är verksam i Mölndal eller vill sluta synas här.
  • Skriv kort information om dig som aktör och vad du arbetar med samt länka till dina sociala kanaler. 

Fyll i din information

Sociala länkar (frivilligt)

Användarvillkor för att synas på vår webb

  • Alla användare förbinder sig att följa dessa användarvillkor.
  • Profiler, bilder och projektbeskrivningar får inte vara diskriminerande eller bryta mot gällande lagstiftning. 
  • Användning av upphovsrättsskyddat material är förbjudet.
  • Det är inte tillåtet att samla in kontaktuppgifter i stor skala eller att i stor skala kontakta Kulturbank Mölndals medlemmar via personliga utskick eller annan form av reklam/spamming.
  • Profiler som enligt Konstkollektivets administration bedöms bryta mot användarvillkoren kommer att plockas ner.