Efter mycket tjat och om och men låter till slut Mölndals stads Kultur- och fritidsförvaltning gruppen gå in i den tomma folkskolan- Grevedämmet

Här har den tidigare fritidsgården lagt ned och om 6 månader löper kontraktet för verksamheten ut och då ska ny kommunal verksamhet in i lokalerna… eller? 

Vi får hursom 6 månaders prövotid att göra vår grej.. med TRE hus!!