Årsmöte 2021

Välkommen på årsmöte 2021

 

Måndagen den 29/3 kl. 18.00-20.00 är du som medlem i Konstkollektivet välkommen på föreningens årsmöte 2021.
Mötet kommer ske digitalt via Zoom. Det är enkelt och du behöver inte ladda ner något program innan mötet utan tryck på länken strax innan 18 så kommer du komma till årsmötet.
https://zoom.us/j/91626225069?pwd=dERiZUZmVnVuS2NFSXdxMTBtTE9oUT09

Om ni har några problem med att komma in på länken så kan ni ringa oss på 0734642264

Du som medlem har rösträtt på mötet och är en viktig del i hur föreningen tar form 2021.
Under kvällen kommer styrelsen bland annat informera om vad som är på gång 2021 samt en redovisning för hur 2020 blev. 

Du som medlem har rätt att ta del av föreningens verksamhet- och revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens betänkande en vecka innan årsmötet.

Är du intresserad av detta? Maila då till franck@konstkollektivet.se

_________________________________________________________________________

Dagordning Årsmöte 2021

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

 1. Fastställande av röstlängd och mötets beslutförhet.

 

 1. Val av en eller två protokolljusterare.

 

 1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

 

 1. Fastställande av dagordning.

 

 1. Styrelsens årsbokslut och verksamhetsberättelse.

 

 1. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter.

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsår.

 

 1. Val av: Valberedningens dokument.
 1. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
 2. Två styrelseledamöter för en tid av två år.
 3. Resterande ledamöter för en tid av ett år.
 4. Val av två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
 5. Revisor för en tid av ett år.
 6. En eller två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Vid två ledamöter väljs en av dessa till sammankallande.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor.

 

Dela med kompisar