Nätverk & Kulturbank

Nätverk

Genom att bli medlem i föreningen har du möjlighet att komma i kontakt med andra medlemmar och länkas ihop med likasinnade. 

En tisdagskväll i månaden träffas vi på Kulturhäng, ett sätt att träffa andra och nätverka.

Kulturbank Mölndal

Vi driver Mölndals största och enda branschnätverk för kulturaktörer.

Bor du eller är verksam med ditt kulturutövande i Mölndal? Då är du välkommen att ansöka till vårt branschnätverk. Medverkan i nätverket är gratis.

Vi träffas ca 2 ggr per år och under 2022 arrangerade vi en också en gemensam fortbildningsdag och en publik kulturmässa som blev succé!

Nätverket drivs genom det idéburna offentliga partnerskapet som föreningen har med Mölndals stad. Därav närvarar alltid en representant från Kultur- och fritidsförvaltningen på våra träffar.

Intresseanmälan