Kulturbanksträff 4

Kulturbank Mölndal är till för dig som verkar inom de kreativa och kulturella näringarna i Mölndal.

Onsdag den 15/4 har vi vår fjärde träff. Om du är helt frisk är du välkommen förbi Konstkollektivet kl 18-21. Cafét håller öppet och denna gång fokuserar vi på de svar vi fått in från vår undersökning (Om du ej svarat får du gärna fylla i: https://forms.gle/RjVRmAXoRDotk8GW7)
Du kommer också kunna delta online via denna länk: https://meet.jit.si/Kulturbankm%C3%B6lndal

Hoppas vi ses!

Dela med kompisar