Mot nya höjder!

Konstkollektivet har beviljats utvecklingsstöd av Mölndals stad! Vi är fantastiskt glada och detta ger oss så många nya möjligheter som förening!

Så här löd motiveringen:

Föreningen Konstkollektivet ska enligt stadgarna vara en plattform för kultur i Västsverige. Man erbjuder arbetsplatser för kreatörer, kulturarrangemang av olika slag och projekt och är en arena för samarbeten inom kulturområdet. Nu vill föreningen utveckla verksamheten ytterligare och behöver för det få tid och möjlighet att koppla samman projekt, skapa mer utåtriktad verksamhet, locka nya målgrupper och engagera fler medlemmar för att stärka Grevedämmet som kulturell mötesplats.

De vill också skapa utrymme för de nyanlända unga som kommer till verksamheten att skapa egna projekt. För att kunna genomföra detta krävs bidrag till personal som kan driva processen framåt och samordna olika aktiviteter, samt viss extern hjälp för metodutveckling. Föreningen vill vara en kulturell mötesplats med ledorden tillgänglighet, hållbarhet och kreativitet och har en tydlig verksamhetsplan för året. Bidraget bedöms vara viktigt för föreningens utveckling så att verksamheten blir mer långsiktigt hållbar med sina ideella krafter och att den kulturella infrastrukturen i området stärks. Genom att stödja detta initiativ hoppas vi kunna lägga grunden för ett mer långsiktigt samarbete med föreningen.

Cajsa Lagerkvist
avdelningschef

Dela med kompisar